| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Lelis

z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

1. Nieruchomość może być obciążona służebnością gruntową, osobistą lub służebnością przesyłu.

2. Ustanowienie służebności następuje odpłatnie.

3. Wynagrodzenie należne Gminie z tytułu ustanowienia służebności płatne jest jednorazowo.

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 określa Wójt w drodze zarządzenia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Mrozek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »