| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Czarnia

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 1399 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1. Treść § 1 uchwały Nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r.w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje następujące brzmienie :

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czarnia zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnia : Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Nr 15 8920 0001 0000 1733 2000 0060".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Czarnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Krzysztof Kurzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »