| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/2/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami.: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w wykonaniu uchwały Nr XXXV/276/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Urszula Wołosiewicz

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 3/2/2014
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

750

Administracja publiczna

7 046 983,00

0,00

7 046 983,00

75011

Urzędy wojewódzkie

139 129,00

0,00

139 129,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 733,00

1 870,00

93 603,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 243,00

- 270,00

13 973,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 306,00

620,00

24 926,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 377,00

- 2 220,00

1 157,00

75020

Starostwa powiatowe

6 347 125,00

0,00

6 347 125,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

20 545,00

400,00

20 945,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

30 000,00

- 400,00

29 600,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

2 000,00

8 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

35 000,00

- 2 000,00

33 000,00

852

Pomoc społeczna

2 733 732,00

0,00

2 733 732,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

550 611,00

0,00

550 611,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

600,00

600,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

14 800,00

- 600,00

14 200,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 370 389,00

0,00

3 370 389,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

2 490 480,00

0,00

2 490 480,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 588,00

- 780,00

7 808,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 930,00

- 111,00

23 819,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

42 291,00

- 236,00

42 055,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 023,00

1 127,00

2 150,00

Razem:

63 483 659,53

0,00

63 483 659,53

Ogółem:

72 402 406,53

0,00

72 402 406,53

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »