Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi i gminie Jabłonna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Jabłonna
uchwala co następuje:

§ 1.
Nadaje się nazwy ulic we wsi Jabłonna gm. Jabłonna:

- Henryka Wieniawskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3085, nr 3297, nr 243/1, nr 244/1, nr 245/1, nr 246/1, nr 247/31, nr 248/28, na odcinku od granicy z działką nr 110/2 do granicy z działką 363,

- Gdańska - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3023, na odcinku od granicy z działką nr 3013 do ul. Stefana Kisielewskiego,

- Karola Szymanowskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3097, na odcinku od granicy z działką nr 3136 (ul. Stanisława Moniuszki) do granicy z działką nr 3096,

- Stanisława Moniuszki - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 110/16, nr 3136, na odcinku ul. Legionowskiej do granicy z działką nr 3220 (ul. Fryderyka Chopina),

- Henryka Mikołaja Góreckiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3111, na odcinku od granicy z działką nr 3136 do granicy z działką nr 3136 (ul. Stanisława Moniuszki),

- Witolda Lutosławskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3150, na odcinku od granicy z działką nr 3136 do granicy z działką nr 3136 (ul. Stanisława Moniuszki),

- Mieczysława Karłowicza - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3125, na odcinku od granicy z działką nr 3136 do granicy z działką nr 3136 (ul. Stanisława Moniuszki),

- Wojciecha Kilara - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3171, na odcinku od granicy z działką nr 3136 do granicy z działką nr 3136 (ul. Stanisława Moniuszki),

- Fryderyka Chopina - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3220, na odcinku od granicy z działką nr 3244 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego) do granicy z działką nr 3085 (ul. Henryka Wieniawskiego),

- Zakole - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3205, nr 3256, na odcinku od granicy z ul. Jabłonowską do granicy z ul. Św. Wojciecha,

- Ignacego Jana Paderewskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3244, nr 241/8, nr 242/7, nr 243/10, nr 244/10, nr 245/9, nr 246/9, nr 247/61, nr 248/50, nr 249/34, nr 2706/2, nr 3397, na odcinku od granicy z dz. nr 3291 (ul. Chotomowską,) do granicy z działką nr 302/10,

- Dominika Merliniego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3279, nr 2852/5, nr 2852/6, nr 3444, na odcinku od granicy z dz. nr 3244 (ul. Paderewskiego) do granicy z działką nr 302/13,

- Kardynała Stefana Wyszyńskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3292, nr 241/16, nr 242/14, nr 247/4, nr 248/3, nr 249/4, nr 3457, na odcinku od ul. Chotomowskiej do granicy z działką nr 302/14 (obwodnica),

- Stańczyka - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3343, nr 364/1, nr 363, nr 302/1, nr 303/5, nr 305/1, nr 308/15, nr 311/14, nr 317/1, nr 318/1, nr 319/1, nr 322/6, nr 325/2, nr 330/1, nr 331/1, nr 338/3, nr 346/3, nr 351/3, na odcinku od granicy z ul. Listopadową do granicy z działką nr 375/3,

- Jacka Malczewskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3344, na odcinku od granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego) do granicy z działką nr 3343 (ul. Stańczyka),

- Stanisława Wyspiańskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3316, na odcinku od granicy z działką nr 3344 do granicy z działką nr 3344 (ul. Jacka Malczewskiego),

- Józefa Mehoffera - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3406, na odcinku od granicy z działką nr 3397 do granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego),

- Tadeusza Makowskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3353, na odcinku od granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego) do granicy z działką nr 3344 (ul. Jacka Malczewskiego),

- Piotra Michałowskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3426, na odcinku od granicy z działką nr 3444 (ul. Maurycego Potockiego) do granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego),

- Juliana Fałata - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3363, na odcinku od granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego) do granicy z działką nr 3344 (ul. Jacka Malczewskiego),

- Józefa Chełmońskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3331, na odcinku od granicy z działką nr 3344 do granicy z działką nr 3344 (ul. Jacka Malczewskiego),

- Leona Wyczółkowskiego - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działki ewidencyjne nr 3377, na odcinku od granicy z działką nr 3397 (ul. Ignacego Jana Paderewskiego) do granicy z działką nr 3344 (ul. Jacka Malczewskiego),

- Stanisława Bzury - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3473, na odcinku od granicy z działką nr 3463 (ul. Chotomowska) do granicy z działką nr 302/17,

- Zakątek - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 1-Jabłonna jako działka ewidencyjna nr 3458, na odcinku od granicy z działką nr 3473 (ul. Stanisława Bzury) do granicy z działką nr 249/4 (obwodnica).

§ 2.
Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Modzelewski


Załącznik do Uchwały Nr IV/26/2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe