| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 j ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Garwolin, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, będzie ustalana metodą określoną
w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i odpowiedniej stawki określonej w ust. 2 lub ust. 3 uchwały.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł. miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny lub gdy segregacja stanowi mniej niż 40 % ogólnej objętości oddawanych odpadów w kwartale.

3. Ustala się niższą stawkę w wysokości 6 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny a segregacja stanowi nie mniej niż 40% ogólnej objętości oddanych odpadów w kwartale.

4. W przypadku gromadzenia odpadów w jednym miejscu przez grupę właścicieli nieruchomości, warunek określony w ust. 3, uznaje się za spełniony po osiągnięciu poziomu selektywnej zbiórki odpadów przez całą grupę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Jonczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »