| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Ciechanów

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmian statutu sołectwa Chotum

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/136/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Chotum (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7731) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

W skład sołectwa wchodzą miejscowości : Chotum, Julianowo, Baraki Chotumskie, Józefowo, Maliniak, Rajmundowo i Nowa Wieś";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

Zadania sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego

2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) w przypadku gdy Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego".

§ 2.

Traci moc:

1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/31/90 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutów sołectwom;

2) Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9933).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 397 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »