| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy w Mochowie

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.[1])) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Zarządzenie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mochowie.

§ 3. Inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powierza się sołtysom wymienionym imiennie w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Pobrane za dany okres opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym opłata winna zostać uiszczona przez właścicieli nieruchomości do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych opłat do Urzędu Gminy w Mochowie.

§ 6. Traci moc:

1) UCHWAŁA Nr 200/XXVII/13 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013r. poz. 8359).

2) UCHWAŁA Nr 211/XXIX/13 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r poz. 9383).

3) UCHWAŁA Nr 232/XXXI/13 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r poz. 13041).

4) UCHWAŁA NR 259/XXXIV/14 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r poz. 3517).

5) UCHWAŁA NR 279/XXXVI/14 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r poz. 7077).

6) UCHWAŁA NR 39/VIII/2015 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 18 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r poz. 5204).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Kozakiewicz


Załącznik do Uchwały Nr 50/IX/2015
Rady Gminy w Mochowie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 50.IX.2015 RGwM z dn.15.06.2015r


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym zostały ogłoszone w: Dz. U. 2013 r poz. 645, 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały ogłoszone w: Dz. U. 2013 r poz. 1593, z 2015 roku poz. 87, poz. 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »