| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.)art. 6j ust 3 b, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe jedynie przez część roku jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach na obszarze Gminy Rzewnie , wyrażonej w liczbie pojemników o pojemności 120 l. oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w uchwale Nr VI/31/2015 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności i wynosi

2. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach o których mowa w ust.1 ustala się na 7 pojemników o pojemności 120 l.

3. Stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 22,50 z ł jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny

2) o pojemności 120l - w wysokości 37,50 zł jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny

§ 2. 1. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości 157,50 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości 262.50zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Obiedziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »