| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014

Na podstawie:

art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 Nr L/320/13 Rady Miejskiej w

Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę

-620 462,84 zł

1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę

-620 462,84 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i Rozchody Budżetu w 2014 roku.

Plan przychodów budżetowych po zmianach

6 537 473,00 zł

2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę

-121 646,70 zł

1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-121 646,70 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

Plan rozchodów budżetowych po zmianach

3 036 032,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę

-2 339 614,81 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę

4 400,00 zł

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę

-249 014,81 zł

3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

-2 095 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.Dochody na 2014 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

45 856 800,99 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę

-2 838 430,95 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę

-370 930,95 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

-2 467 500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

49 358 241,99 zł

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

"1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.501.441,00zł,który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.121.000,00 zł

2) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6.537.473,00 zł z następujących tytułów:

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.005.705,86 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.121.000,00 zł

3) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.030.326,14 zł.

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) pożyczek w kwocie 2.121.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.380.441,00 zł

3) kredytów w kwocie 1.005.705,86 zł na sfinasowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań ."

6.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu GminyTarczyn na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania inwestycyjne w 2014 roku.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn dotyczące Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »