| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Mława

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz .U. z 2013r. poz.594 z późn. zm), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn.zm). Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 91 312 611,15 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 86 613 130,74 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4 699 480,41 zł

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 91 312 611,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78 286 543,90 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 026 067,25 zł

§ 3.

1. Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych, przeznacza się na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. wykup papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł nie ulegają zmianie.

§ 4.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Leszek Ośliźlok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »