| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Raszyn

z dnia 9 lipca 2015r.

sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Elwirę Rogowską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Upoważnienie jest ważne wyłącznie przez okres pełnienia obowiązków przez osobę wskazaną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Kierownikowi GOPS w Raszynie jest związane z przyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn, w którym postępowanie dotyczące przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym prowadzone jest w ramach działalności GOPS w Raszynie. Dotychczas sprawami z ww. zakresu zajmował się Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Raszyn. Z uwagi na fakt, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie realizuje zadania w sprawach http://m.in/. wynikających z ustawy o pomocy społecznej, uzasadnione jest przeniesienie kompetencji do prowadzenia postępowań przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do ww. jednostki. W związku z powyższym w myśl art. art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn udziela pełnomocnictwa p. Elwirze Rogowskiej - Kierownikowi GOPS w Raszynie.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »