| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr KE.VII.0007.75.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r., poz. 856, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr KE.V.0007.39.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 4127) wprowadza się następujące zmiany: w § 12 ust. 3 uchyla się ust. 3 w brzmieniu "Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia kosztów związanych z jego leczeniem."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 06 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie


Mirosław Siwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »