| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę60 000

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

60 000

Rozdz.

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

60 000

§

6060

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

60 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę60 000

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

60 000

§ 3.

Planowany deficyt wynosi

42 729 865

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

7 597 013

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

35 132 852

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 112/VII/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »