| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy w Promnie

z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie zmian do Uchwały Rady Gminy w Promnie Nr II/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Promna

Na podstawie rt.90 ust.1, 2b, 3c - 3g i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 218, art. 251 i art. 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy w Promnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 4 Uchwały Nr II/11/14 otrzymuje brzmienie:

Dotacja przysługuje na każdego ucznia w przedszkolu niepublicznym w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Promna wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Promna w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody Gminy Promna, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Promna.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbysław Budyta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »