| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233, 235, 236, 237, 247 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę: 95 328,22 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę - 58 828,22 zł;

dochody majątkowe o kwotę - 36 500,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 73 643 120,22 zł.

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 488 736,22 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 279 736,22 zł;

wydatki majątkowe o kwotę - 209 000,00 zł;

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 205 575,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę - 155 575,00 zł;

wydatki majątkowe o kwotę -50 000,00 zł

zgodnie z załączoną Tabelą Nr 2 i 2A.

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 780 953,22 zł.

§ 4.

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Paragraf 2 ust. 1 uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

,,Ustala się deficyt budżetu w wysokości 137 833,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków.

2. Paragraf 2 ust. 2 uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 637 833,00 zł, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 637 833,00 zł,

b) z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

3. Paragraf 2 ust. 3 uchwały budżetowej Nr 15/III/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500 000,00 zł, sfinansowanych wolnymi środkami,

b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł ".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Jerzy Terlikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2A do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 55/VII/15
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/VII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »