| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 51/XI/2015

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1,2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 3. Traci moc Uchwała NR 157/XXXII/2013 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Grzegorz Smoliński
Załącznik do Uchwały Nr 51/XI/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »