| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/113/2015 Rady Miasta Mława

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mławskiego, Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania:

1) części drogi gminnej ul. Olsztyńskiej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława numerem 2834/3 w obrębie nr 10 o powierzchni 9 m2, której położenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na którym część wyłączona oznaczona jest kolorem żółtym,

2) części drogi gminnej ul. Grzebskiego położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława numerem 747/3 i numerem 747/4 w obrębie nr 10 o łącznej powierzchni 784 m2, której położenie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały na którym część wyłączona oznaczona jest kolorem żółtym,

3) części drogi gminnej bez nazwy ulicy w rejonie ul. Złotej i ul. Srebrnej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława numerem 469 w obrębie nr 10 o łącznej powierzchni 173 m2, której położenie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały na którym część wyłączona oznaczona jest kolorem żółtym,

4) części drogi gminnej bez nazwy ulicy w rejonie ul. Kopernika i ul. Szpitalnej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława numerem: 2238/1, 2240/2, 2241/8 w obrębie nr 10 o łącznej powierzchni 586 m2 której położenie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały na którym część wyłączona oznaczona jest kolorem żółtym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Leszek Ośliźlok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/113/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/113/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/113/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/113/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »