| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz 1445), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015r. poz. 707), uchwala się co następuje:

§ 1.

Wysokość opłat za usuwanie pojazdów na terenie Powiatu Kozienickiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - ustala się zgodnie z pkt 1 załącznika do uchwały.

§ 2.

Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, ustala się w brzmieniu określonym w pkt 3 załącznika do uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Włodzimierz Stysiak


Załącznik do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 29 października 2015 r.

Zgodnie z art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala corocznie w drodze Uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ust 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »