| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 231/XII/2015 Rady Miasta Płocka

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 2 w zw. z art. 77 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. Poz. 3792), zmienionej uchwałami: nr 433/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 6450) i nr 639/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 poz. 9472) i nr 885/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 4 grudnia 2014 r. poz. 11046) i nr 156/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2015 r. poz. 6812) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały pod nazwą "Wykaz przystanków w granicach administracyjnych miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock, udostępnionych dla Operatorów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą "Wykaz przystanków w granicach administracyjnych miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock, udostępnionych dla Przewoźników" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »