| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr DRE-4110-33(5)/2015/265/ARy/ESz, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 grudnia 2015r.

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr PCC/1145C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz i Nr OCC/337C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz

W dniu 22 grudnia 2015 r., decyzjami Nr PCC/1145C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz oraz
Nr OCC/337C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić, na wniosek Przedsiębiorcy: ENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"), udzielone mu koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, poprzez zmianę firmy Koncesjonariusza z: ENERGA OPEC Sp. z o.o. na: ENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA Sp. z o.o.

Decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2008 r. Nr PCC/1145/265/W/OWA/2008/ML z późn. zm. i Nr OCC/337/265/W/OWA/2008/ML z późn. zm., udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem,
na okres do 15 października 2025 r.

Pismem z dnia 30 listopada 2015 r., znak: L.dz. 969/2015, Koncesjonariusz wystąpił o zmianę oznaczenia przedsiębiorcy ww. koncesjach, w związku ze zmianą firmy na: ENERGA CIEPŁO OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Powyższa zmiana firmy Koncesjonariusza została odnotowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie iż spełnione zostały przesłanki z art. 155 Kpa, postanowiono przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzje z dnia 29 stycznia 2008 r. Nr PCC/1145/265/W/OWA/2008/ML z późn. zm. i Nr OCC/337/265/W/OWA/2008/ML z późn. zm., w zakresie zgodnym z wnioskiem Koncesjonariusza.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »