| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) uchwala się
co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości określa się:

1. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. wzór informacji na podatek od nieruchomości (IN-1), stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. wzór załącznika do deklaracji (DN-1) i informacji (IN-1):

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1), stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny określa się:

1. wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. wzór informacji na podatek rolny (IR-1), stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

3. wzór załącznika do deklaracji (DR-1) i informacji (IR-1):

- "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1), stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny określa się:

1. wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

2. wzór informacji na podatek leśny (IL-1), stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

3. wzór załącznika do deklaracji (DL-1) i informacji (IL-1):

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1), stanowiący Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 3918).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »