| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX / 98 / 2015 Rady Miasta Pionki

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie: aktu o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 11, art. 13, 14, art. 18 i 20 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2, art.11, art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.642 ze zm.) uchwala się, co następuje:

RADA MIASTA PIONKI uchwala, co następuje:

§ 1. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury
i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Pionkach, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pionkach, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Zbigniew Belowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX / 98 / 2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Akt o podziale samorządowej instytucji kultury-Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX / 98 / 2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX / 98 / 2015
Rady Miasta Pionki
z dnia 8 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionakch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »