| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX / 95/ 2015 Rady Miasta Pionki

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i odddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/343/2014 Rady Miasta w Pionkach z dnia 25 czerwca 2014 r. wprowadza się zmianę w §3 ust. 2 ustalając jego następujące brzmienie: "Całkowicie zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 , dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Zbigniew Belowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »