| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 343/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 31 ust. 3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wypłacania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1072/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2013 r. poz. 9757).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 343/XIV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »