| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1651)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uznaje się za pomnik przyrody dąb szypułkowy (Quercus robur) o dużych walorach przyrodniczych, rosnący w północno-zachodnim narożniku działki nr ew. 26 obręb 62 przy ul. Redutowej 16 w Piasecznie tuż przy granicy z działką przy ul. Redutowej 18.

§ 2.

Ochrona drzewa w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego

§ 3.

W stosunku do ww. drzewa wprowadza się następujące zakazy :

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzewa,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej,

5. umieszczania tablic reklamowych.

§ 4.

W stosunku do ww. drzewa, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew

§ 5.

Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

W związku z potrzebą zachowania ze względu na duże walory przyrodnicze dębu szypułkowego rosnącego na terenie posesji przy ul. Redutowej 16 w Piasecznie, Komisja Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z pełnomocnikiem właściciela ww. działki zawnioskowała o objęcie ochroną ww. drzewa

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i ekspertyz stwierdzono, że dąb o obwodzie pnia (mierzonym na wys. 130 cm) 424 centymetrów, wysokości ok. 31 metrów oraz rozpiętości korony ok. 20 metrów wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi. Drzewo na wysokości 4,5 metra nad poziomem gruntu rozdwaja się na dwa pnie, korona drzewa jest rozłożysta i równomierna. W koronie drzewa znajduje się ok. 15% posuszu. Mając na uwadze wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że występują przesłanki do uznania drzewa za pomnik przyrody.

Zgodnie z art. 44 znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1651) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wobec powyższego projekt uchwały zastał uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »