| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Suchożebry

z dnia 17 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2015r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r. poz. 849 z póź. zmianami) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku wprowadza się następujące zmiany:

1. w paragrafie 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

Od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami).".

2. w paragrafie 1 po pkt 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

od budowli innych niż wymienione w pkt.3 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zmianami).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Osińska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »