| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/117/15 Rady Gminy Cegłów

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cegłów powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi:

1. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2 w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Ustala się:

1. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane
i oddawane w sposób selektywny w wysokości 5 zł od osoby.

2. Wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane
i oddawane w sposób selektywny w wysokości 15 zł od osoby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Cegłów nr XXX/209/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »