| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/15 Rady Gminy Cegłów

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) w związku z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Gminy Cegłów uchwala,
co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się kwartalnie "z góry", bez wezwania, w następujących terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku;

2) za II kwartał do 15 maja danego roku;

3) za III kwartał do 15 września danego roku;

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

§ 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych
i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe "z góry" bez wezwania, w dwóch równych ratach, w terminach, o których mowa w § 1 pkt 2) i 3).

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1 i § 2 należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cegłów, gotówką w kasie Urzędu Gminy Cegłów lub też wpłatą u inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/232/13 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów.

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Krzysztof Janicki

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »