| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/135/15 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - do 20 punktów (wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i drugiej mnożymy przez 0,1);

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 10 punktów;

3) za średnią arytmetyczną, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - do 6 punktów;

4) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej zlokalizowanej w tej samej placówce co gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega - 10 punktów;

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły zlokalizowanej w tej samej placówce, w której mieści się gimnazjum- 2 punkty;

6) wielodzietność rodziny kandydata - 2 punkty;

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 3 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 4 i pkt 5 dokonuje dyrektor gimnazjum na podstawie dokumentacji szkolnej.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 6 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »