| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r, poz.1515 ze zm. ) i art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2015 r poz. 613 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Troszynie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta.

§ 2.

Na terenie Gminy Troszyn wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną na targowiskach znajdujących się na terenie Gminy Troszyn w wysokości 5,00 zł za 1 m2 powierzchni targowej zajętej na sprzedaż, z zastrzeżeniem iż dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 500, 00 zł.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Troszynie Pani Annie Michowskiej

3. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w całości na konto Urzędu Gminy w Troszynie w ciągu 5 dni od ich poboru.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc Uchwała Nr XVII/135/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa ze zmianami.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edmund Zygmunt Szabłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »