| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r, poz. 1399 z ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale NR XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku odbioru odpadów komunalnych zmieszanych";

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

7,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Edmund Zygmunt Szabłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »