| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/15 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) - Rada Gminy w Skórcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) 20 zł od dokonywujących sprzedaży na targowiskach zajmujący miejsca o pow. do 5 m2

2) 40 zł od dokonywujących sprzedaży na targowiskach zajmujący miejsca o pow. od 5 m2 i więcej

2. Stawka opłaty targowej, określona w ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej kwoty górnej granicy stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok.

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej określonej w § 1 następuje w drodze inkasa.

2. Inkasentami będą następujące osoby:

1) Witold Jastrzębski, zam. Skórzec,

2) Leszek Wiechetek, zam. Skórzec,

3) Marek Jarocki, zam. Skórzec.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 35 % zainkasowanej w danym dniu kwoty.

4. Inkasenci z zebranego inkasa rozliczają się zgodnie z przepisami wynikającymi z ordynacji podatkowej.

5. Wynagrodzenie za zebrane inkaso zostanie wypłacone po rozliczeniu się inkasentów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/259/14 Rady Gminy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Skórzec (Dz. Urz. z 2014 r., poz. 10295).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grażyna Pietrak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »