| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Parku Miejskiego w Raciążu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Raciąża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/106/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

R EGULAMIN KORZYSTANIA
Z
PARKU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU

Dla ochrony zieleni i walorów krajobrazowych miasta wprowadza się regulamin korzystania z Parku Miejskiego.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie parku miejskiego ZABRANIA SIĘ:

1. Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu.

2. Zaśmiecania terenu parku.

3. Niszczenia i uszkadzania budowli.

4. Niszczenia i przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych oraz siadania na oparciach ławek.

5. Handlu i usług bez zezwolenia Burmistrza Miasta Raciąż.

6. Wprowadzania na teren parku psów bez smyczy.

7. Palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów.

8. Organizowania imprez bez zgody Burmistrza Miasta Raciąż.

9. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów z wyjątkiem wózków inwalidzkich, rowerów pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Raciąż.

10. Powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Burmistrza Miasta Raciąż.

11. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody Burmistrza Miasta Raciąż.

12. Umieszczania bez zgody Burmistrza Miasta Raciąża tablic, napisów oraz ogłoszeń.

13. Spożywania napojów alkoholowych w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED NIEBEZPIECZENSTWEM PRZEBYWANIA W CZASIE SILNEGO WIATRU I BURZY POD KONARAMI LUB W SĄSIEDZTWIE STARYCH DRZEW.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Park miejski w Raciążu stanowi obiekt użyteczności publicznej. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników parku oraz w związku z tym, że w ostatnim czasie coraz częściej dewastowane są urządzenia parkowe oraz zaśmiecany odpadami jego teren, koniecznym jest wprowadzenie regulaminu korzystania z Parków Miejskich w Raciążu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »