| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z póz. zm.) w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada Gminy Łaskarzew uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówce włączonej do tego samego Zespołu Szkół co szkoła.

7

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły/ Zespołu Szkół.

7

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

3.

Miejsce pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.

5

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

4.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość od szkoły obwodowej.

5

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

24

§ 2. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Łaskarzew wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do publicznej szkoły podstawowej w placówce włączonej do tego samego Zespołu Szkół co szkoła

7

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
samego gimnazjum/ Zespołu Szkół

7

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

3.

Miejsce pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

5

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

4.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość od szkoły obwodowej.

5

Oświadczenie rodziców/

prawnych opiekunów

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

24

§ 3. Kryteria określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łaskarzew począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Błachnio

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »