| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/15 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 1515) - Rada Gminy w Skórcu uchwala,co następuje:

§ 1. Ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 624 i 203/24, przebiegającej od skrzyżowania z ulicą Garwolińską do skrzyżowania z ulicą Sosnową, nadaje się nazwę "Piaskowa".

§ 2. Przebieg ulic określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grażyna Pietrak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/98/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015 r.

W dniu 13.12.2015 r. do Urzędu Gminy w Skórcu wpłyną wniosek p. Renaty Selwiak o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług przy działce nr 203/18 z propozycją nazwy "Piaskowa". Przy wymienionej działce przebiega droga położona na działkach o nr ewidencyjnych nr 624 i 203/24, stanowiących własność Gminy Skórzec. Droga stanowi połączenie ulicy Garwolińskiej z ulicą Sosnową. Przy drodze znajdują się działki z wybudowanymi i będącymi w trakcie budowy domami jednorodzinnymi, do których zjazd prowadzi bezpośrednio z drogi będącej przedmiotem wniosku. Dlatego też, w celu zachowania przejrzystości i ciągłości numeracji adresowej, należy uznać za zasadne nadanie nazwy ulicy przedmiotowej drodze.

Przewodniczący Rady Gminy


Grażyna Pietrak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »