| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 68.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łomia

Na podstawie art.35 ust.1, art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r.,poz.1515 ) , w związku z § 34 Uchwały Nr 39/VI/90 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 28.12.1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łomia oraz uchwały Nr 42/V/2003 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 27 lutego 2003 . w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łomia(Dz. Urz. Woj. Nr 72 z dnia 14. 03. 2003 poz.1882) Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:

§ 1. W statucie Sołectwa Łomia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 39/VI/90 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 28.12.1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łomia oraz uchwały Nr 42/V/2003 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 27 lutego 2003 . w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łomia(Dz. Urz. Woj. Nr 72 z dnia 14. 03. 2003 poz.1882), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 26 otrzymuje brzmienie:

Rada Gminy przekazuje do korzystania przez sołectwo następujące składniki mienia komunalnego:

1. działka nr 77/2 o pow. 0,09 ha wraz z usytuowaną na tej działce świetlicą,

2. działka nr 77/1 o pow. 0,21 ha wraz z placem zabaw.".

2. § 27 otrzymuje brzmienie:

Sołectwo może korzystać z opisanego w § 26 mienia w sposób następujący:

1. korzystać z powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,

2. dbać i ład i porządek powierzonego mienia, dokonywać drobnych napraw .".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wałkuski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »