| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Mokobody

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Gminę Mokobody oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 20e ust.3 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm. ) Rada Gminy Mokobody uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Mokobody oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego gimnazjum w Mokobodach - liczba punktów 15;

2) Kontynuowanie edukacji w gimnazjum po Szkole Podstawowej w Mokobodach lub Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach - liczba punktów 10;

3) Pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Mokobody - liczba punktów 10;

4) Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica - liczba punktów 5;

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-4 są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego gimnazjum w Mokobodach;

2) Oświadczenie rodzica kandydata o ukończeniu przez kandydata Szkoły Podstawowej w Mokobodach lub Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach;

3) Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu na terenie Gminy Mokobody;

4) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Mazurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »