| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Miasta Garwolina

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Garwolina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 poz. 1286) Rada Miasta Garwolina uchwala co następuje:

§ 1. Dla terenu Miasta Garwolina ustala się:

1. 33 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. 18 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla punktów zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 70 metrów od placówki oświatowo-wychowawczej, szkoły, przedszkola, internatu, dworca autobusowego, kościoła, kaplicy, punktu katechetycznego i cmentarza - zwanych dalej "obiektami chronionymi".

2. Pomiaru odległości o której mowa w pkt. 1 dokonuje się: a. najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównych drzwi wejściowych obiektów chronionych, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. b. w przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia w linii prostej od głównej bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Tracą moc następujące Uchwały:

a) Uchwała Nr XXXIII/165/93 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Garwolina miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

b) Uchwała Nr X/58/2003 Rady Miasta Garwolina z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/93 Rady Miejskiej w Garwolinie z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Garwolina miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

c) Uchwała Nr XXXIV/134/2008 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Garwolina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Jonczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »