| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Chynów

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20c ust. 6 ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rada Gminy Chynów uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie - 2 punkty;

2) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty;

3) wielodzietność rodziny kandydata - 2 punkty;

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 punkty;

5) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie - 2 punkty.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 5 są oświadczenia złożone przez rodzica/opiekuna prawnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chynów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i podaniu do publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewdniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »