| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Czarnia

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515 ) oraz art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI /112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kurzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »