| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.86) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnik na lata 2016-2020 zgodnie z:

1. załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnik do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Rząśnik ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2016 do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc uchwała Nr IV.17.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2015 - 2020 wraz ze zmianami.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY w Rząśniku


mgr Krzysztof Soliwoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.89.2015
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.89.2015
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »