| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 19 stycznia 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1; art. 19 pkt 1 lit. a)
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § ust.4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Piastowie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Miasta Piastowa.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Piastowa na 10 zł za 1m2 zajętej powierzchni przeznaczonej do sprzedaży z zastrzeżeniem ust.2, 3 i 4. Opłata za 1m2 oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni przeznaczonej
do sprzedaży.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż prowadzoną na targowisku przy
ul. Piotra Skargi :

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość stawek dziennych opłaty targowej

1

Sprzedaż z ręki

5 zł

2

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni do 5 m2 włącznie

15 zł

3

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 5m2 do 10 m2 włącznie

20 zł

4

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 10m2 do 20 m2 włącznie

25 zł

5

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 20m2

30 zł

3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż prowadzoną na targowisku miejskim przy ul. Siemiradzkiego:

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość stawek dziennych opłaty targowej

1

Sprzedaż z ręki

10 zł

2

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni do 5 m2 włącznie

20 zł

3

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 5m2 do 10 m2 włącznie

30 zł

4

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 10m2 do 20 m2 włącznie

40 zł

5

Sprzedaż ze stanowisk o powierzchni powyżej 20m2

50 zł

6

Sprzedaż ze stanowiska przeznaczonego do sprzedaży mebli

50 zł

4. Określa się dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż niżej wymienionego asortymentu prowadzoną w miejscach innych, niż wymienione w ust. 2 i 3.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość stawek dziennych opłaty targowej

1

Sprzedaż kwiatów ciętych

10 zł

2

Sprzedaż owoców miękkich

30 zł

3

Sprzedaż choinek

50 zł

§ 3. Określa się termin płatności opłaty targowej na dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Miasta Piastowa, z zastrzeżeniem
§4. ust.2.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się panu Grzegorzowi Bożykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "3-NAJ 01-100 Warszawa ul. Stroma 53".

3. Ustala się wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej
w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej
w Piastowie Nr XLVI/218/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Miasta Piastowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie


Agata Korczak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »