| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.). Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Magnuszew:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dzieci, którym, gmina zobowiązana jest zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego

12

1.

Dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

8

2.

Dziecko, którego rodzic/ prawny opiekun wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1

3.

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

4

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie do tego przedszkola

1

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania a kryteriów, o których mowa w §1, rodzice/ prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3. Na mocy odrębnych przepisów zapisy §1 i §2 mają zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »