| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew

Na postawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Pensum to, stanowi liczba ustalona poprzez podzielenie sumy przydzielonych godzin z różnego pensum przez sumę ułamkowego pensum. Liczbę tę, z częścią ułamkową dziesiętną do 5 zaokrągla się do jedności w dół, a powyżej, w górę.

§ 2. Godzina ponadwymiarowa dla nauczycieli realizujących różną liczbę pensum w ramach stosunku pracy, to godzina zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych przydzielona powyżej pensum określonego, jak w § 1.

§ 3. Traci moc treść §18 Uchwały Nr V/15/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk


POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »