| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/102/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Zwoleń opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży konia - 15 zł /szt.;

2) od sprzedaży krowy - 10 zł /szt.;

3) od sprzedaży źrebiąt, jałówek - 8 zł /szt.;

4) od sprzedaży cieląt - 5 zł /szt.;

5) od sprzedaży prosiąt - 2 zł /szt.;

6) od sprzedaży płodów rolnych z wozu konnego i wózka - 5 zł;

7) od sprzedaży płodów rolnych z ciągnika i samochodu o ładowności do jednej tony włącznie - 8 zł;

8) od sprzedaży płodów rolnych z ciągnika z przyczepą - 10 zł;

9) od sprzedaży płodów rolnych z samochodu o ładowności powyżej jednej tony do 4,5 tony włącznie - 15 zł;

10) od sprzedaży płodów rolnych z samochodu o ładowności powyżej 4,5 tony - 20 zł;

11) od sprzedaży z samochodu osobowego - 8 zł;

12) od sprzedaży z samochodu osobowego z przyczepką - 10 zł;

13) od sprzedaży z samochodu o ładowności do jednej tony włącznie z wyjątkiem płodów rolnych - 10 zł;

14) od sprzedaży z samochodu o ładowności od jednej tony do 4,5 tony włącznie z wyjątkiem płodów rolnych - 20 zł;

15) od sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 4,5 tony z wyjątkiem płodów rolnych - 25 zł;

16) od sprzedaży z wózka ręcznego - 5 zł;

17) od sprzedaży z koszyka ręcznego - 3 zł;

18) od sprzedaży na jednym stoisku o długości do 3 metrów bieżących - 6 zł;

19) od sprzedaży na każdym następującym stoisku o długości do 3 metrów bieżących - 5 zł;

20) od sprzedaży w innej formie lub innego asortymentu niż określono w punktach od 1 do 19 - 8 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na placach targowych przy ulicy Targowej 58, i ulicy Kościuszki 16 oraz na terenie miasta powierza się Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zwoleniu.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa § 3 ust. 2 za pobór opłaty targowej
w wysokości 13 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym prowadzona jest sprzedaż.

§ 6. 1. Terminem płatności dla inkasentów opłaty targowej jest 5. dzień następujący po dniu, w którym opłata targowa została pobrana przez inkasenta.

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Sobieszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »