| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Otwockiego

z dnia 31 grudnia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

Na podstawie art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Starosta Otwocki Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 2015-2018, w skład której weszło 8 osób. W 2015 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie Komisji dn. 12 stycznia 2015 r. Tematy posiedzenia:

1. Przedstawienie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Przedstawienie stanu przygotowań powiatu w czasie klęsk żywiołowych.

3. Przedstawienie stanu przygotowań służb w sprawie ciężkich wypadków drogowych. Omówienie możliwości przeprowadzenia kontroli funkcjonujących zakładów stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Otwockim. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Informacja z dnia 29.01.2015 r., Nr RA070/8/15 Prokuratora Rejonowego w Otwocku Jacka Gałązki nt. stanu przestępczości i jej zwalczaniu na obszarze terytorialnie podległym Prokuraturze Rejonowej w Otwocku.

2. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z realizacji zadań w obszarze: "Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu otwockiego w roku 2014".

3. Sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu otwockiego w roku 2014. Zagadnienie stanu zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu przedstawił Komendant Powiatowy Policji. Wyjaśnił, że zadania związane z reakcją na okoliczność klęsk żywiołowych są realizowane na bieżąco, w ramach szkoleń pracowników, oraz zakupów sprzętów. Stan przygotowań powiatu w czasie klęsk żywiołowych omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku klęski powodziowej na terenie powiatu funkcjonuje sekcja ratownictwa wodnego. Do wyeliminowania zagrożenia mogą włączyć się również Ochotnicze Straże Pożarne z poszczególnych gmin powiatu. Przyjęto wniosek o zakup folii dachowej na wypadek wystąpienia klęski wichur. Stan przygotowań służb w sprawie ciężkich wypadków drogowych omówił Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Dróg Powiatowych. Omówiono sprawy usuwania skutków wypadków z dróg innych niż powiatowe oraz powiatowych. Kontrola funkcjonujących zakładów stwarzających największe zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Otwockim jest prowadzona nie bieżąco. Drugie posiedzenie Komisji dn. 29 czerwca 2015 r. Tematy posiedzenia:

1. Omówienie stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu w kontekście zbliżającego się okresu wakacyjnego. Tematami wiodącymi przy omawianiu bezpieczeństwa na terenie powiatu były:

a) stan bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi,

b) współdziałanie z Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu organizowania masowej rozrywki,

c) zagadnienie ochrony przeciwpożarowej,

d) działania podjęte przez inspekcję nadzoru budowlanego w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku (stan techniczny obiektów, placów zabaw i obiektów służących rodzinnej regeneracji). Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Sprawozdanie z dnia 29.06.2015 r. Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w sprawie działań Policji w okresie Wakacyjnym wraz z wykazem kąpielisk na terenie Powiatu Otwockiego.

2. Sprawozdanie z dnia 26.06.2015 r., Nr PINB.7146/91/15 w sprawie kontroli obiektów w Powiecie Otwockim.

3. Informacja Inspekcji Sanitarnej w Otwocku nt. Akcji Letniej 2015. Podczas Komisji poruszono kwestię stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nad zbiornikami wodnymi, nawiązano również do problemów dotyczących organizacji imprez masowych, działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Komisja zapoznała się z działaniami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w okresie letnim. Trzecie posiedzenie Komisji dn. 3 grudnia 2015 r. Tematy posiedzenia:

1. Zapoznanie członków Komisji z kompetencjami z zakresu melioracji szczegółowej i sposobem ich udrożnienia.

2. Przedstawienie przygotowania w zakresie odśnieżania dróg powiatowych, funkcjonowania rowów melioracyjnych, przepustów drogowych, oświetlenia przejść dla pieszych.

3. Aktualizacja stanu zapasów materiałów przeciwpowodziowych w magazynach oraz ewentualne ich uzupełnienie.

4. Przedstawienie możliwości kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w kontekście zagrożenia dużymi opadami śniegu. Na podstawie przepisów ustawy o prawie wodnym Komisja poznała znaczenie melioracji wodnych, oraz działających na terenie Powiatu Otwockiego spółek wodnych. Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Ochrony Środowiska zaplanowali przeprowadzenie wizji miejsc gdzie rowy nie są oczyszczane co skutkuje powstaniem zatorów. Stan przygotowań do sezonu zimowego 2015/2016, oraz standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. W kwestii zapasów materiałów przeciwpowodziowych w magazynach Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku poinformował, że worki przeciwpowodziowe magazynowane są na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzana Kryzysowego; (ewentualne wydanie worków dla gmin: Otwock 4,5 tys. worków, Józefów 11 tys. worków, Karczew 50 tys. worków, Wiązowna 12,5 tys. worków, Sobienie-Jeziory 70 tys. worków). Na stanie są również płachty wielkopowierzchniowe w ilości 5 szt. Odnośnie sprzętu KPPP posiada ładowarkę do napełniania worków z taśmociągiem. W planach jest zakup łódki wodno-lądowej. Zagadnienie kontroli obiektów wielkopowierzchniowych omówiła Z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W swoim wystąpieniu przedstawiła przepisy prawa na podstawie których zobowiązani są wszyscy właściciele i zarządcy do dbania o stan techniczny obiektów. PINB przed okresem zimowym występuje do Starostwa i gmin powiatu z pismem w tejże sprawie. Na bieżąco sprawdzany jest stan technicznych obiektów wielkopowierzchniowych. Trzy razy w tygodniu odbywają się wizje obiektów na terenie powiatu. Przewodniczący przypomniał o odbytych ćwiczeniach powiatowo-gminnych pod kryptonimem: "JESIEŃ 2015" na terenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku ul. Karczewska 48, oraz poinformował o zabezpieczonej w budżecie powiatu na 2016 rok kwocie w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wczesnego systemu ostrzegania. Gminy partycypują w kosztach w wysokości 5.000,00 zł za punkt. Całkowity koszt systemu opiewa na kwotę ok. 1 mln zł z czego 80 % można pozyskać ze środków unijnych.

Starosta


Mirosław Pszonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »