| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/184/16 Rady Gminy Raszyn

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 20c ust 4-6 i 8 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz.35) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów niezbędnych do ich potwierdzenia ( Dz. Urz. Woj. Maz. 2015, poz. 2014) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1)dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym - 32 pkt;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Marcinkowski


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. ustaliła rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku 7 lat i w konsekwencji objęcie dzieci 6-letnich obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

Zmiana zapisów ustawy wymaga zatem rozszerzenia pierwszego z przyjętych w dniu 26 lutego 2015 r. przez Radę Gminy Raszyn kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o zapis dotyczący dzieci 6-letnich.

Ze względu na podanie do publicznej wiadomości Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29.01.2016 r. terminu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określonego na dzień 1 marca 2016 r., zasadne jest zastosowanie przyspieszonego trybu wejścia w życie uchwały z 14 do 3 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »