| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wyszków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum:

1) punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) język polski - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt),

b) matematyka - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt),

c) historia i społeczeństwo - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt),

d) język obcy nowożytny - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt),

e) przyroda - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt).

2) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) zachowanie wzorowe - 8 pkt,

b) zachowanie bardzo dobre - 6 pkt,

c) zachowanie dobre - 2 pkt,

d) inne zachowanie - 0 pkt,

3) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt,

4) punkty za aktywność społeczną, w szczególności w formie wolontariatu - 2 pkt,

5) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, od liczby miejsc, dodatkowo stosuje się następujące kryteria według kolejności:

a) wynik przedstawiony w procentach uzyskany z części I sprawdzianu (język polski i matematyka) mnożony przez 0,2;

b) wynik przedstawiony w procentach uzyskany z części II sprawdzianu (język obcy nowożytny) mnożony przez 0,2;

c) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone zgodnie z punktacją określoną w § 1 pkt 2 lit. a - d.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 1 pkt 1-4: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w § 1 pkt 5: zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »