| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 27.263.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz z art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka nieważność Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej stawki podatku od środków transportowych ustalonej od ciągników siodłowych lub balastowych, posiadających trzy osie i więcej, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznanym za równoważne zawieszeniu pneumatycznemu z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwszy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP 2015 r., poz. 735).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Gzy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tut. Kolegium Izby.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Przedmioty opodatkowania podatkiem od środków transportowych określone są w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Kompetencje organu stanowiącego do określenia stawek podatku od środków transportowych wynikają z art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Przepisy te stanowią, że stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekraczać górnych limitów kwotowych określonych w ustawie oraz nie mogą być niższe niż dolne granice stawek określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy. W odniesieniu do wymienionego w sentencji niniejszego orzeczenia przedmiotu opodatkowania ustawodawca ustalił maksymalne stawki w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a stawki minimalne w załączniku nr 2 do przywołanej ustawy.

Stosownie do ww. przepisów Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy Gzy ustaliła stawkę podatku od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających trzy osie i więcej, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznanym za równoważne zawieszeniu pneumatycznemu w wysokości 3.047,00 zł. W tym stanie faktycznym stawka podatku dla masy całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do 36 ton włącznie ustalona została o 650,59 zł powyżej stawki maksymalnej wynoszącej 2.396,41 zł wynikającej z art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwszy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015r. poz. 735).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »