| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB.0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 66 450 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

39 450

39 450

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

12 000

12 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

12 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

12 000

80104

PRZEDSZKOLA

1 450

1 450

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 450

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

250

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 200

80110

GIMNAZJA

26 000

26 000

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

1 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

9 000

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

8 000

4260

ZAKUP ENERGII

8 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

10 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

16 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

27 000

27 000

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

27 000

27 000

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

27 000

4400

OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE

27 000

Razem :

66 450

66 450

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno -www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »